Om Albergo Info

Vi bygger informationstekniska lösningar för offentliga miljöer

Albergo Info har som målsättning att ge männinskor information och anpassade tekniska hjälpmedel för att kunna leva tryggt och hållbart i den vardagliga miljön.

Vi har byggt upp en verksamhet där vi har egen kontroll på alla delar från idé till färdiginstallerad lösning.

  • Mekaniken i våra skärmar designar och tillverkar vi själva
  • Mjukvaran i allt från molntjänster till sensorstyrningen i våra skärmar är egenutvecklad
  • Tillverkning av informationsskärmar och digitala trapphustavlor utförs av vår duktiga produktionspersonal
  • Installation och konfigurering görs av våra egna montörer

Albergo Info startade 2015 och växer säkert för varje år. Under 2019 har vi omorganiserat och renodlat vår verksamhet som har med infoskärmar att göra. Övrig verksamhet som tidigare tillhörde Albergo Info har flyttats till Albergo Uthyrning - www.albergo.nu